miércoles, 8 de mayo de 2019

Year 5. Kahoot challenge: Past simple regular verbs.

Aquí teniu un enllaç per poder jugar al kahoot des de casa. Aquests són els deures del cap de setmana. Per jugar a aquest repte necessitau un mòbil o una tablet. A gaudir!
Teniu dos reptes, el que us poso a continuació ja l'hem fet a classe. Kahoot number 3:


Abans de jugar:

Els regular verbs que us trobareu inclouen els que hem estudiat a classe més els següents...

die: morir
clean: netejar
tidy: ordenar
wash: rentar
carry: portar
arrive: arribar
describe: descriure
call: trucar
study: estudiar
cook: cuinar
chat: parlar
rob: robar

laugh: riure
discover: descobrir

Recordau que a l'hora de formar el passat afegint ed existeixen unes normes


Per formar el simple past  dels verbs regulars en anglès hem d'afegir -ed o -d a la forma bàsica del verb.
  • Si un verb regular termina en consonant o una vocal apart d' e, se li afegeix la terminació -ed: fail- failed.  
  • Si un verbo regular termina amb la letra e, se li afegeix la terminació -d: dance- danced. 
Alguns verbs regulares pateixen un canvi ortogràfic al simple past. Aquests es divideixen en dos grups: els verbs que acaben en y i els verbs als que se'ls duplica la consonant final. 

Els verbs que acaben amb y

Regla: Quan un verb acaba amb consonant +y, hem de canviar la per una i abans d'afegir la terminació -ed. Exemple: cry- cried, try- tried...


Els verbs que acaben en vocal més y no segueixen la regla y --> i.

play- played, stay- stayed...


Verbs que dupliquen consonant: 

Els verbs que acaben en consonant-vocal-consonant, la consonant final es duplica abans d'afegir -ed.
Exemples: drop- dropped, hop- hopped, stop- stopped.Els verbs que acaben en cxw o y no segueixen aquesta regla.Hi ha més regles però de moment aquí teniu les que farem servir nosaltres durant aquest curs i,  com sempre,  recordau que hi ha excepcions per a tot. 

jueves, 14 de marzo de 2019

Year 5. Was or were?

A continuació teniu diverses pàgines per accedir a diferents activitats per practicar. 

Game 1

miércoles, 13 de marzo de 2019

Year 5. Jobs vocabulary. Unit 4.


Afegeix la llegenda
Basketball player

 Builder 

Carpenter

   Chef

   Cleaner   Fashion designer

   Film star

   Firefighter

   Inventor

    Journalist

Lawyer


   Musician

   Politician    Scientist    Singer

    Taxi driver     Tv presenter

FarmerBaker


Miners


Teacher


Doctor